Osallisuuskoulutukset ja kehittämisprosessit

Tule mukaan kaikille avoimiin koulutuksiin ja työpajoihin tai tilaa meiltä palveluja! Osallisuuden osaamiskeskus tarjoaa koulutuksia, työpajoja ja kehittämisprosesseja kuntien viranhaltijoille, työntekijöille ja päättäjille, jotta jokainen osaisi huomioida nuorten osallisuuden paremmin omassa työssään. Toteutamme myös vaikuttamis- ja ideointityöpajoja nuorille. 

Palvelumme ovat maksuttomia. Vastaamme kaikista koulutuksesta aiheutuvista kuluista sekä matka- ja majoituskuluista. Tilaaja vastaa käytännön järjestelyistä, kuten tiloista ja tarjoiluista sekä osallistujien kutsumisesta paikalle. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä matalalla kynnyksellä! 

Tulevat tilaisuudet

Nuoret osana asukasvuorovaikutusta –koulutukset on suunnattu kuntien asiantuntijoille. Toteutamme koulutuksia vuoron perään eri toimialoille suunnattuna. Syksyllä 2022 järjestimme kaksi koulutusta lähiympäristön suunnittelijoille. Lue lisää syksyn koulutuksista blogista.  

Seuraava koulutus on suunnattu kirjastoille. Lisätietoja tulossa. 

Käytyäsi tämän 3 tunnin koulutuksen sinulla on valmiudet saada nuoret mukaan vaikuttamaan kunnan palveluihin ja kehittämiseen.  

  • Tiedät, millä keinoin nuoria tavoitetaan.  
  • Hallitset käytännön menetelmiä nuorten näkemysten keräämiseen.  
  • Osaat tehdä osallistumisesta nuorille kiinnostavaa ja mielekästä.  

Koulutuksesta saat matkaasi konkreettisen työkalupakin oman työsi tueksi.  

Osallisuuden Teehuoneet – kaikille avoin työpajasarja nuorten osallisuudesta. Lue lisää täältä.  

  • 23.3.2023 Osallisuuden edistämisen merkitys ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa työssä (järjestetään osana Uusi koulu -seminaaria) 
  • 23.5.2023 klo 13-14 Osallisuus nuorten harrastuksissa ja järjestötoiminnassa 
  • 6.9.2023 Osallisuustyön saumat, tulokset ja näkyvyys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa 
  • 26.10.2023 klo 13-14 Digitaaliset työkalut yhdenvertaisuuden edistäjinä 

Tilaa meiltä koulutus, kehittämisprosessi tai työpaja 

Järjestämme ministeriöiden viranhaltijoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja, aikuisten ja nuorten alueellisia yhteiskehittämistyöpajoja sekä osallisuuskoulutuksia nuorten parissa toimiville aikuisille. Näissä luodaan yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisen osallisuustyön pohjaksi sekä konkreettisia suunnitelmia osallisuuden edistämiseksi arjessa, strategiassa, kehittämisessä, päätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Työpajat toteutetaan aina yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Työskentelyotteemme on valmennuksellinen ja tilaisuuksia fasilitoiva – pääosassa ovat aina osallistujat ja heidän välilleen syntyvä dialogi. 

Koulutuksissa ja kehittämisprosesseissa tutustutaan osallisuuden eri osa-alueisiin ja näkökulmiin sekä rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria pohtimalla konkreettisia toimia, työkaluja ja rakenteita nuorten osallisuuden vahvistamiseksi niin omassa työssä kuin laajemminkin organisaation ja toimintaympäristön kehittämisessä. 

Voimme luvata, että kaikissa työpajoissamme osallistujille syntyy vahvempi ymmärrys nuorten osallisuuden merkityksestä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Niissä syntyy uusia oivalluksia, innostusta, uudenlaista yhteistyötä sekä aina rakentavaa, uutta luovaa vuorovaikutusta aikuisten ja nuorten välille siinä hetkessä ja myös jatkossa. 

Nuorten työpajat 

Tarjoamme myös 13-20 vuotiaille nuorille suunnattuja työpajoja, joissa pohditaan nuorten kanssa yhdessä, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin nuoret haluavat vaikuttaa sekä ideoimalla nuorten sanoittamiin ongelmiin ratkaisuehdotuksia. Työpajoissa voidaan käsitellä tiettyä teemaa tai vaikuttamisen tapaa.  

Esimerkkejä erilaisista työpajamuodoista: 

Minä vaikuttajana: 

Työpajan tavoitteena on kannustaa nuoria pohtimaan omaa osaamistaan vaikuttajana ja ymmärtämään, että vaikuttaminen on jokaisen oikeus. Lisäksi hahmotellaan osallistujien vaikuttajapolkua ja pohditaan nuorten henkilökohtaisia toiveita ja tavoitteita vaikuttamiseen liittyen. 

Työpajan jälkeen osallistujat ovat saaneet itsevarmuutta lähteä vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin.  

Nuorten vaikuttamistyöpaja: 

Työpajan tavoitteena on parantaa nuorten vaikuttamistaitoja. Työpajassa voidaan käsitellä tiettyä vaikuttamisen tapaa (esimerkiksi vaalit ja äänestäminen, sosiaalinen media tai kuntapolitiikka) tai vaikuttamista yleisesti.  

Työpajan jälkeen osallistujat tietävät enemmän vaikuttamisesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 

Nuorten ideointityöpaja: 

Työpajan tavoitteena on saada nuorilta ideoita tilaajan käyttöön. Työpaja suunnitellaan rakentumaan teeman tai teemojen ympärille, joista nuorten ideoita ja mielipiteitä halutaan kuulla. 

Lopputuotoksena työpajasta syntyy toteuttamiskelpoiset ja hiotut ideat tilaajan käyttöön. 

Nuorten ja päättäjien vuorovaikutustyöpaja: 

Työpajan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ja päättäjät toisiinsa. Työpajassa pyritään etsimään aiheita, joita nuoret haluaisivat kehittää ja tuodaan ne päättäjien tietoon. Tämä työpaja sopii parhaiten toteutettavaksi useammassa osassa.  

Lopputuotoksena työpajasta syntyy nuorten ideoita, joita päättäjät tahoillaan voivat edistää. 

Mukautamme palveluitamme mielellään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.  

Kokemuksia nuorten osallisuudesta Naantalissa ja Ylöjärvellä

Nuoret äänessä Naantalissa   

Naantalissa järjestettiin yhteistyössä Naantalin kirjaston Nuoret äänessä!- hankkeen kanssa neljä työpajaa. 

Ensimmäisen työpajan aiheena oli nuorten ideatyöpaja, jonka avulla kerättiin nuorten ideoita Naantalin kehittämiseksi. 

Toisessa työpajassa kerättyjä ideoita pohdittiin yhdessä valtuutettujen kanssa ja valtuutetut saivat ideoita siitä, miten Naantalia tulisi kehittää nuorten näkökulmasta. Samalla valtuutetut myös tutustuivat nuoriin ja näin madallettiin kynnystä olla yhteydessä puolin ja toisin. Työpajan seurauksena 25 Naantalin kunnanvaltuutettua allekirjoitti aloitteen uuden koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.  

Kolmannen työpajan aiheena oli nuorten omien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Nuorten kanssa käytiin läpi erilaisia tapoja vaikuttaa ja pohdittiin sitä, mihin ja miten he haluavat itse vaikuttaa. 

Neljännen työpajan teemana oli valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen. Nuorten kanssa käytiin läpi erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Suomessa tai kansainvälisesti ja luoda kontakteja muiden maiden nuorten kanssa. Työpajassa kuultiin myös puheenvuoro Eurooppanuorten edustajalta, jolla oli jo omaa kokemusta kansainvälisestä vaikuttamisesta. 

“Oli todella kiinnostava ja ajatuksia herättävä tilaisuus, jonka ansoista tulen vaikuttamaan varmasti entistä aktiivisemmin.👍” 

Lue myös kokemuksia Ylöjärven prosessista.

 

Tarvitsetko apua osallisuuden edistämiseen?