Toimintamalleja

Inspiroidu erilaisista toimintamalleista, joissa nuoria on osallistettu eri puolella Suomea.

Alueellinen nuorten vaikuttamisen malli

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Tavoitteena on ollut tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueella sekä kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa.

Parempia palveluja yhdessä kehittämällä: CoSIE2020

CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja.

Vantaa: Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina

Vantaalla on tehty työtä lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on mm. tehty vuonna 2012 lasten ja nuorten osallisuusopas maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle.

Tampere: Lasten Parlamentti

Tampereen alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä.

Tampere: 4. luokkalaisten vaikuttamispäivä

4.-luokkalaisille järjestettävien vaikuttamispäivien tavoitteena on opettaa toiminnallisin keinoin demokratiataitoja ja vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista.

Nuorten ääni maakunnissa -hanke

Hanke (2017–2019) toteutettiin eri maakunnissa, ja mukana olivat nuoret, nuorten parissa toimivat sekä virkamiehet ja päättäjät. Viiteen maakuntaan perustettiin nuorten vaikuttajaryhmä sekä järjestettiin erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen. Tärkeä näkökulma oli kaikkien nuorten kuulemisen edistäminen ja nuorten laajaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien mallien kokeilu.

Oulu: Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulun tarkoitus on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan tärkeitä vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kohdistetaan nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

Helsinki: Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jossa huomioidaan nuorten monimuotoisuutta ja luodaan erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla.

Helsinki: Osallistuvan budjetoinnin malli RuutiBudjetti

Helsingin osallistuvan budjetoinnin malli, jonka avulla päätetään yhdessä nuorten kanssa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista.

Oulu: Nuorten NERO -toimintaraha

Oululaisten nuorten suunnittelemiin ja toteuttamiin kaikille avoimiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai projekteihin tarkoitettu toimintaraha, jota voi hakea ympäri vuoden.

Turku: Nuoret digitaalisessa Turussa -työpajat

Turun kaupunki on ottanut nuoria mukaan kaupungin digitaalisten palvelujen suunnittelutyöhön – kolmen työpajan sarjassa nuoret saivat tuoda esiin ideoita heitä koskevien palvelujen kehittämiseksi. Tarkoituksena oli pilotoida palvelumuotoilun keinoin tehtävää digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Nuorten Suomen Vaikuta!-teemapäivät

Vaikuta!-teemapäivän tarkoituksena on nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistaminen. Teemapäivässä nuoret ja päättäjät voivat vuorovaikuttaa sekä nuorten ajatuksia ja ideoita kerätään eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.

ALL YOUTH- hanke: Digiraati

ALL-YOUTH tutkimushankkeen digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi, jota kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on edistää 16-25 vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä.

ALL YOUTH -hanke: Tieto kiertoon malli

Ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille 15–30-vuotiaille nuorille suunnattu malli. Pyritään tavoittamaan ensisijaisesti opinto- tai työelämäpolkujaan etsiviä koulutuksen nivelvaiheissa olevia nuoria.

Hämeenkyrö: Instagram-kyselyillä nopean tiedon kerääminen nuorilta

Helppoon ja nopeaan osallistumiseen voi hyödyntää mm. Instagramia. Hämeenkyrössä on esimerkiksi kerätty Instagram-storyssa kyselyillä tietoa nuorilta mm. yönuokkarin aukioloajoista sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvästä palvelujen kehittämisestä.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu on tehty erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada lukijoita miettimään, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä.

Nurmes: #MeijänNurmes-ideaboksi

#MeijänNurmes-ideaboksiin nuoret voivat jättää ideoita ja kommentteja nimettömänä ja käydä kommentoimassa muiden ehdotuksia. Toiminta on osa digitaalisen nuorisotyön #NuortenNurmes- kehittämishanketta.

Kotka: Nuoret valtasivat kaupungintalon -tempaus

Kotkan nuorisovaltuusto järjesti luvallisen kaupungintalon valtauksen tempauksen, jossa noin 550 nuorta tuli kaupungintalolle tutustumaan kaupungin päättäjiin ja saamaan tietoa ajankohtaisista asioista. Tapahtuma on järjestetty syksyllä jo vuosien ajan.

Toimenpidesuositukset päättäjille – Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen

Toimenpidesuosituksien perustana ovat 20 valtakunnallisen hankkeen kokemukset ja tuotokset. Julkaisu on toteutettu osana Osuma – Osallistamalla osaamista -hanketta, joka vuosina 2018–2020 lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä.