Toimintamalleja

Tällä sivustolla on koottuna erilaisia toimintamalleja lisäämään nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita on kehitetty muun muassa kunta- ja järjestöpuolelle. Tutustu ja inspiroidu.

Hankkeissa kehitettyjä malleja

ALL YOUTH- hanke: Digiraati

ALL-YOUTH tutkimushankkeen digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi, jota kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on edistää 16-25 vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä.

ALL YOUTH -hanke: Tieto kiertoon malli

Ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille 15–30-vuotiaille nuorille suunnattu malli. Pyritään tavoittamaan ensisijaisesti opinto- tai työelämäpolkujaan etsiviä koulutuksen nivelvaiheissa olevia nuoria.

Alueellinen nuorten vaikuttamisen malli

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Tavoitteena on ollut tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueella sekä kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa.

CoSIE2020-hanke: Parempia palveluja yhdessä kehittämällä

CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja.

EmPaci- malleja osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen

EmPaci, eli Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region on EU:n Interreg-rahaston rahoittama Itämeren alueen maiden yhteisprojekti, jonka ajatuksena on levittää tietoa osallistuvasta budjetoinnista sekä vaihtaa ajatuksia sen toteuttamistavoista ja parhaista käytänteistä. Suomen hankeen materiaalien lisäksi on sivustolta mahdollista siirtyä jatkolinkillä laajempiin materiaaleihin EmPacin hankkeen alkuperäisille englanninkielisille sivustoille.

Gutsy Go -menetelmä osallisuuden vahvistamiseksi

Menetelmä käynnistyy interventioviikolla, jossa koko 14-vuotiaiden yläkoululaisten ikäluokka kehittää yhdessä ratkaisuja oman kaupunkinsa ongelmiin. Tukena ovat Gutsy Go -valmentajakoulutuksen saaneet opettajat. Syntyy kymmeniä tekoja satojen kaupunkilaisten hyväksi.

Gutsy Go koulussa

Gutsy Go on Suomen suurimman innovaatiopalkinnon voittanut menetelmä, jonka avulla koulut ja kaupungit voivat vahvistaa osallisuutta, luottamusta ja hyvinvointia yhteisöissä. Se antaa nuorille työkalut rakentaa rauhaa omissa kaupungeissaan.

Meidän Maaseutumestat: Taiteen kautta vaikuttaminen

Hanke tarjoaa 13-20-vuotiaille nuorille tilaisuuden osallistua projektiin, jossa visioidaan taidelähtöisin menetelmin uusia ulottuvuuksia kotikunnan kulmille. Eri kuntien alueelle tuodaan työpajoja, joissa tutustutaan taiteen kautta vaikuttamiseen sekä viemme nuorten sanomaa eteenpäin. Hanke on Eteläisen maaseudun osaajat (EMO) ry:n ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittama maaseudun kehittämishanke.

Nuorten Turvasatama- hanke

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Nuorten ääni maakunnissa -hanke

Jatkohankkeen (2021-2023) toteutuksessa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Aihe on hyvin ajankohtainen sote-uudistuksen myötä, jossa Suomeen perustetaan 22 hyvinvointialuetta.

Kunnissa toteutettuja malleja

Lapsiystävällinen kunta- malli

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Ohjelmaan hakeudutaan erikseen.

Helsinki: Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jossa huomioidaan nuorten monimuotoisuutta ja luodaan erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla.

Helsinki: Osallistuvan budjetoinnin malli RuutiBudjetti

Helsingin osallistuvan budjetoinnin malli, jonka avulla päätetään yhdessä nuorten kanssa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista.

Oulu: Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulun tarkoitus on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan tärkeitä vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kohdistetaan nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

Tampere: Lasten vaikuttaminen

Lasten Parlamentti on Tampereen alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä. Lisäksi vuosittain alakoulun neljäsluokkalaisille järjestettävien vaikuttamispäivien tavoitteena on opettaa toiminnallisin keinoin demokratiataitoja ja vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista.

Julkaisut

Toimenpidesuositukset päättäjille – Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen

Toimenpidesuosituksien perustana ovat 20 valtakunnallisen hankkeen kokemukset ja tuotokset. Julkaisu on toteutettu osana Osuma – Osallistamalla osaamista -hanketta, joka vuosina 2018–2020 lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä.

“Nuorten positiivista mielenterveyttä vahvimmin selittävä tekijä on itsetunto. Se ei synny tyhjiössä.”

Tutkija Hanna Ahrnberg seuraa Gutsy Go -menetelmän vaikutuksia nuorten osallisuuteen ja itsetuntoon Duodecimin jatkotutkimuksessa Sipoon Hubissa.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

Lastensuojelun Keskusliiton oppaaseen on koottu etiikan näkökulmasta kymmenen tärkeää periaatetta avuksi ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa lasten ja nuorten kanssa.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu on tehty erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada lukijoita miettimään, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä.

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti kokoaa yhteen Pesäpuu ry:n UP2US-hankkeessa vuosien 2018–2021 aikana tehtyä työtä. Raportissa kuvataan kaikkea sitä, mitä on toteutettu yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa sekä niitä kokemuksia, joita on kertynyt nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.