Toimintamalleja

Tällä sivustolla on koottuna erilaisia toimintamalleja lisäämään nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita on kehitetty muun muassa kunta- ja järjestöpuolelle. Tutustu ja inspiroidu.

Julkaisut

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu on tehty erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada lukijoita miettimään, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä.

Toimenpidesuositukset päättäjille – Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen

Toimenpidesuosituksien perustana ovat 20 valtakunnallisen hankkeen kokemukset ja tuotokset. Julkaisu on toteutettu osana Osuma – Osallistamalla osaamista -hanketta, joka vuosina 2018–2020 lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

Lastensuojelun Keskusliiton oppaaseen on koottu etiikan näkökulmasta kymmenen tärkeää periaatetta avuksi ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa lasten ja nuorten kanssa.

Hankkeissa kehitettyjä malleja

ALL YOUTH- hanke: Digiraati

ALL-YOUTH tutkimushankkeen digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi, jota kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on edistää 16-25 vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä.

ALL YOUTH -hanke: Tieto kiertoon malli

Ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille 15–30-vuotiaille nuorille suunnattu malli. Pyritään tavoittamaan ensisijaisesti opinto- tai työelämäpolkujaan etsiviä koulutuksen nivelvaiheissa olevia nuoria.

Alueellinen nuorten vaikuttamisen malli

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Tavoitteena on ollut tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueella sekä kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa.

CoSIE2020-hanke: Parempia palveluja yhdessä kehittämällä

CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja.

EmPaci- malleja osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen

EmPaci, eli Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region on EU:n Interreg-rahaston rahoittama Itämeren alueen maiden yhteisprojekti, jonka ajatuksena on levittää tietoa osallistuvasta budjetoinnista sekä vaihtaa ajatuksia sen toteuttamistavoista ja parhaista käytänteistä. Suomen hankeen materiaalien lisäksi on sivustolta mahdollista siirtyä jatkolinkillä laajempiin materiaaleihin EmPacin hankkeen alkuperäisille englanninkielisille sivustoille.

Nuorten Turvasatama- hanke

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Nuorten ääni maakunnissa -hanke

Jatkohankkeen (2021-2023) toteutuksessa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Aihe on hyvin ajankohtainen sote-uudistuksen myötä, jossa Suomeen perustetaan 22 hyvinvointialuetta.

Kunnissa toteutettuja malleja

Lapsiystävällinen kunta- malli

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Ohjelmaan hakeudutaan erikseen.

Helsinki: Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jossa huomioidaan nuorten monimuotoisuutta ja luodaan erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla.

Helsinki: Osallistuvan budjetoinnin malli RuutiBudjetti

Helsingin osallistuvan budjetoinnin malli, jonka avulla päätetään yhdessä nuorten kanssa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista.

Oulu: Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulun tarkoitus on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan tärkeitä vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kohdistetaan nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

Tampere: Lasten vaikuttaminen

Lasten Parlamentti on Tampereen alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä. Lisäksi vuosittain alakoulun neljäsluokkalaisille järjestettävien vaikuttamispäivien tavoitteena on opettaa toiminnallisin keinoin demokratiataitoja ja vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista.

Vantaa: Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina

Vantaalla on tehty työtä lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on mm. tehty vuonna 2012 lasten ja nuorten osallisuusopas maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.