Ratkaisu

Jokaiseen julkiseen rakennukseen invavessa

Paikka: Uusimaa Espoo Ratkaisu laadittiin: Espoo 03.10.2023
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Jokaisessa julkisessa rakennuksessa pitäisi olla esteetön invavessa. Invavessat ovat tasa-arvokysymys.