Mitä osallisuus on? Miltä osallisuuden kokemus tuntuu? Miksi joku ei osallistu, vaikka voisi? Onko minulla valtaa? Mitä välineitä osallisuustyöhön on tarjolla? Osallisuuden resepti tarjoaa ainekset vastauksiin!

Osallisuuden resepti on Osallisuuden osaamiskeskuksen tuottama verkkokoulutus nuorten osallisuudesta julkishallinnon työntekijöille ja päättäjille erityisesti kunnissa. Koulutus syventää ja monipuolistaa ymmärrystä siitä, mitä nuorten osallisuuden tai osattomuuden taustalla on ja miten nuorten osallisuuteen voi vaikuttaa.

Koulutus koostuu johdannosta osallisuuden käsitteeseen ja osallisuuskeskusteluun, kolmesta eri näkökulmasta osallisuuteen sekä yhteenvedosta. Näitä voi suorittaa omaan tahtiin sen verran kuin kokee tärkeäksi. Koulutus ei vaadi kirjautumista tai kerralla suorittamista.

Alhaalta löydät videomuotoisen esittelyn koulutuksen sisällöistä sekä Terhi Ylikosken (Sitra) johdatuksen koulutuksen keskeiseen ajattelutapaan.

Tehtäviä oppimisen tueksi löytyy sekä verkkosivulta oppimismateriaalin lomasta että tehtäväkirjasta. Lataa alta löytyvä PDF-tehtäväkirja itsellesi. 

1. Verkkokoulutuksen esittely

Minna-Kerttu Kekki, Osallisuuden osaamiskeskus

Jotta voimme kehittää toimiamme nuorten osallisuuden edistämiseksi, meidän on kuviteltava mahdollisia tulevaisuuksia. Tätä kutsutaan tulevaisuusajatteluksi. Tulevaisuuden ajattelu on koulutuksen keskeinen ajattelutapa ja linssi, jonka läpi nuorten osallisuutta ja osallisuustyötä tarkastellaan.

2. Tulevaisuusajattelu

Terhi Ylikoski, Sitra

Tehtäväkirja

PDF-tehtäväkirjan ensimmäinen sivu. Seuraavat sivut tulevat tulevien osioiden ilmestyessä tänne sekä kyseisiin osioihin.

Johdanto ilmestyy marraskuun viimeisellä viikolla.

Uusia koulutusosioita ilmestyy kuukausittain maaliskuuhun asti.