Mitä osallisuus on? Miksi joku ei osallistu, vaikka voisi? Mitä välineitä osallisuustyöhön on tarjolla?

Osallisuuden resepti on Osallisuuden osaamiskeskuksen tuottama verkkokoulutus nuorten osallisuudesta julkishallinnon työntekijöille ja päättäjille erityisesti kunnissa. Koulutus syventää ja monipuolistaa ymmärrystä nuorten osallisuudesta ja siihen vaikuttamisesta.

Koulutus koostuu johdannosta, kolmesta eri näkökulmasta osallisuuteen sekä yhteenvedosta. Koulutus ei vaadi kirjautumista tai kerralla suorittamista. Kukin voi valita koulutuksesta ne sisällöt, jotka ovat oman työn kannalta tärkeitä.

Sisällysluettelo:

  • I Johdanto 10 min
  • II Osallisuuden käsite ja merkitys 15-20 min
  • III Osallinen vai osaton: nuoren kokemus osallisuudesta 20-40 min (julkaistaan keväällä 2022)
  • IV Valta ja laki 20-40 min (julkaistaan keväällä 2022)
  • V Konkreettisen osallisuustyön välineet 20-40 min (julkaistaan keväällä 2022)
  • VI Yhteenveto, itsearviointi, palaute 10-15 min (julkaistaan keväällä 2022)

Jos pureksimatta nielee, sisältöjen läpikäymiseen menee vähemmän aikaa. Jos käyttää aikaa reflektointiin, aikaa menee enemmän. Oman valinnan ja tarpeen mukaan!

1.1 Verkkokoulutuksen esittely

Minna-Kerttu Kekki, Osallisuuden osaamiskeskus

Kuvituskuva

Jotta voimme kehittää toimiamme nuorten osallisuuden edistämiseksi, meidän on kuviteltava mahdollisia tulevaisuuksia. Tätä kutsutaan tulevaisuusajatteluksi. Tulevaisuuden ajattelu on koulutuksen keskeinen ajattelutapa ja linssi, jonka läpi nuorten osallisuutta ja osallisuustyötä tarkastellaan.

1.2 Tulevaisuusajattelu

Terhi Ylikoski, Sitra

Tehtäväkirja

PDF-tehtäväkirjan betaversio.

Uusia koulutusosioita ilmestyy noin kuukausittain maaliskuuhun asti.

Vuoden 2022 aikana selvitetään verkkokoulutuksen suorittaneille nuorten osallisuuden osaamismerkin antamisen mahdollisuuksia.