III Osallinen vai osaton: nuoren kokemus osallisuudesta

Tässä osiossa käsitellään osallisuuden kokemusta, eli nuoren näkökulmaa. ”Nuorella” tarkoitetaan kaikkia alle 29-vuotiaita. Tarkemmin paneudutaan

1) turvallisuuden ja moninaisuuden huomioimiseen

2) huijaritunteisiin ja niiden ehkäisemiseen

3) heikommassa asemassa olevien nuorten osallisuuden ja osattomuuden tekijöihin

3.1 Turvallisuus ja moninaisuus

Miksi turvallinen tila on tärkeää osallisuuden kannalta? Nuoret nuorten osallisuuden asiantuntijat, Elina Palonen (Seta), Nette Rimpioja (Nuorisovaltuustojen liitto) ja Lukas Virtala (Lukiolaisten liitto), kertovat näkemyksensä osallisuuden ytimestä, turvallisesta tilasta ja nuorten moninaisuuden huomioimisesta.

Pohdi katsoessasi videota, miten nuorten asiantuntijoiden puheenvuorossa näkyvät Allianssin listaamat turvallisemman tilan periaatteet (2021) (lähde: alli.fi):

 • Ole avoin. 
  Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 
 • Kunnioita. 
  Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 
 • Älä oleta. 
  Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 
 • Puutu. 
  Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 
 • Kannusta. 
  Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.
 • Rentoudu. 
  Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Lisää näkemyksiä monenlaisten nuorten omista näkemyksistä yhteiskunnan kehittämiseksi löytyy projektista Nuorten 1000 ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin (linkki vie koulutuksen ulkopuolelle). Tutustu myös Sitra Labin nuorten ohjausryhmän näkemyksiin muutoksentekijän keskeisistä kyvyistä (linkki vie koulutuksen ulkopuolelle) sekä todellisesta osallisuudesta (linkki vie koulutuksen ulkopuolelle).

Kuvituskuva

3.2 ”En pysty, en osaa, en uskalla”

Miksi joku ei osallistu, vaikka mahdollisuuksia olisi? Syyt osallistumattomuuteen voivat olla syvällä henkilön taustoissa, tunteissa tai minäkuvassa. Ilmiötä tutkinut Silja Uusikangas kertoo huijaritunteista ja siitä, mistä ne saattavat johtua, miten ne vaikuttavat henkilön osallistumiseen ja mitä tilanteelle voi tehdä.

Tehtäväkirjassa: miten antaa palautetta ja rohkaista nuorta

Huijaritunteista kärsivälle, niin nuorelle kuin vanhemmalle henkilölle, on Huijarikirjan (Vastapaino, 2021) kirjoittajien mukaan annettava palautetta niin, että se kiinnittyy johonkin konkreettiseen positiiviseen asiaan toisen toiminnassa. Esimerkiksi: ”Oli todella kiva, kun kysyit tuossa tauon alussa, haluaisiko joku meistä kahvia tai teetä ja tarjouduit keittämään meille kaikille. Se oli todella ystävällistä ja minulle tuli siitä hyvä mieli” tai ”pidin tekstiäsi asiantuntevana ja kiinnostavana. Ilmaisit X selkeästi ja esimerkkisi X oli havainnollistava”.

Harjoittele kirjoittamalla ylös muutama esimerkki: 1) työtehtävän hoitamisesta, 2) ryhmässä toimimisesta, 3) ihmissuhteista, 4) omien asioiden hoitamisesta, 5) henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vältä epämääräisyyksiä, kuten ”hyvää työtä, jatka samaan malliin” tai ”olet kiva”.

Kuvituskuva

3.3 Heikommassa asemassa olevat nuoret

Tässä etsivän nuorisotyön asiantuntijat, Miikka Piiroinen (Into), Inka Luostarinen (Pieksämäki) ja Anna Turja (Mielle ry) avaavat heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia ja haasteita tulla osalliseksi yhteiskunnasta.

Katsoessasi kiinnitä huomiota

 • osattomuuden taustoihin
 • mitä erilaisia osallisuustyön välineitä tai tapoja keskustelussa esitellään

Tehtävä 2:

Tutustu nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin kehittämään 14-29 -vuotiaiden osallisuusmittariin osoitteessa https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/osallisuusmittari/ . Kokeile, miten väitteet pätevät itseesi työpaikalla tai vapaa-ajan ryhmässä.

Tehtäväkirjassa

Jatka mittarin kysymyksiin vastaamista erilaisten ryhmiesi kohdalla, kuten perhe, työpaikka, kaveriporukka. Pohdi, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että osallisuuden kokemuksesi eroaa ryhmien välillä.

Mitä mieltä? Osio III:

 • Muista painaa "lähetä"!