V Konkreettisen osallisuustyön välineet: Digiraati, laatukriteerit, Noste-itsearviointi

Tässä osiossa saat konkreettisia välineitä käytännön osallisuustyöhön:

1) Digiraati

2) Osallisuuden laatukriteerit

3) Noste-itsearviointi

5.1 Digiraati

Satu Rantakärkkä (Osallisuuden osaamiskeskus, SPR) kertoo Digiraadista. Digiraadissa turvallisuus on keskeisessä roolissa. Kertaa turvallisen tilan periaatteet ja katso nuorten osallisuuden asiantuntijoiden paneelikeskustelu aiheesta osioissa III Osallinen vai osaton: nuoren kokemus osallisuudesta. Katsoessasi videota pohdi, miten turvallista tilaa voisi toteuttaa digiraadin aikana.

5.2 Laatukriteerit

Julia Petäjä (Osallisuuden osaamiskeskus, Opinkirjo) kertoo nuorten osallisuuden laatukriteereistä. Pohdi videota katsoessasi, miten voisit laatukriteerien avulla arvioida oman työsi vaikutuksia nuoriin.

5.3 Noste -itsearviointityökalu

Nuorten osallisuuden neliosainen Noste-itsearviointityökalu auttaa pohtimaan nuorten osallisuuden laatukriteereiden toteutumista konkreettisemmin. Työkalu havainnollistaa, miten huomioit nuorten osallisuuden työssäsi. Sen avulla voit pohtia myös, miten nuorten osallisuus toteutuu kunnassasi. Arvioinnin tavoitteena on kehittää nuorten osallisuuden huomioimista omassa työssäsi, toimialallasi sekä koko kunnan toiminnassa.

Tehtävä 5: Vastaa Noste-itsearviointityökaluun

Pohdi vastatessasi, miten nuorten osallisuuden laatukriteerit toteutuvat omassa työssäsi. Jos et itse ole nuorten kanssa suoraan tekemisissä, vastaa siitä näkökulmasta, mitä työsi voi mahdollistaa.


Muista myös osiossa I esitelty nuorten osallisuuden mittaristo, joka löytyy osoitteesta: https://kentauri.fi/julkaisut_ja_tyokalu/osallisuusmittari/

Nuorten osallisuuden ja osallisuustyön kokonaisuus hahmottuu sekä työn tekijän että nuoren näkökulmista, kun käytät sekä Noste-työkalua oman työsi arvioimiseen sekä osaamiskeskus Kentaurin osallisuusmittaria nuorten näkökulman arvioimiseen.

Tehtävä 6: mittari + mittari

Kokeile vierekkäin Noste-työkalua sekä nuorten osallisuuden mittaristoa. Havainnoi, mitkä aiheet ovat esillä sekä Nosteessa että osallisuuden mittarissa.