Ratkaisu

Lisää opetusta ennakkoluuloista

Paikka: Pohjois-Pohjanmaa Oulu Ratkaisu laadittiin: Oulu 13.11.2021
Kasvatus ja koulutus

Ratkaisun kuvaus:

Nuoret voisivat ottaa toisiaan paremmin huomioon. Kouluihin tulee lisätä opetusta ennakkoluuloista ja omasta käytöksestä. Oppitunneille tulisi joku nuorten tuntema henkilö (esim. (Vähemmistöön kuuluva) vaikuttaja) puhumaan ennakkoluuloista ja kertomaan miten olla suvaitsevainen ja toiset huomioon ottava. Tunnilla keskusteltaisiin myös ulkonäköön liittyvistä oletuksista.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

  • Nuoret olisivat mukavia muille
  • Tunnetaidot kehittyy
  • Suvaitsevaisuus lisääntyy
  • Kaikki olisivat toistensa kavereita ja kiusaaminen vähentyisi