Ratkaisu

Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat erityisesti korona-aikana

Paikka: Suomi Ratkaisu laadittiin: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Aktiivipäivät 2020 10.10.2020
Terveys ja hyvinvointi

Helpotetaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia nuoria. Epäsuorasti koskettaa koko yhteiskuntaa koska tällaiset nuoret ongelmallisia ja kustannuksia yhteiskunnalle. Syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle 1 200 000 €.

Ratkaisuna mahdollisimman matalan kynnyksen apua pieniinkin ongelmiin; ei pitäisi tarvita vakavaa ongelmaa avun saamiseksi. Nuorisotyön ja koulun oppilashuollon budjettia pitäisi kasvattaa merkittävästi, jotta niillä olisi mahdollista antaa suuremmalla kapasitettilla yksilöllisempää apua sitä tarvitseville.

Koronan vuoksi myös etäkoulussa näiden palveluiden pitäisi pystyä kertomaan palveluistaan, ja ennaltaehkäisevän toiminnan tulee jatkua ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.