Ratkaisu

Rohkaisua kansainvälisyyteen

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 01.09.2023
Kansainvälisyys

Oppilaitosten pitäisi järjestää enemmän vierailuja muihin maihin ja toisaalta myös vastavuoroisesti. Nuoria pitäisi rohkaista kieltenopiskeluun ja mahdollistaa erilaisten kielten oppiminen laajentamalla opetustarjontaa.