Ratkaisu

Aktiivisia toimia luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 01.09.2023
Ilmasto ja ympäristö

Suomen luonto tulee pitää monipuolisena. Vanhoja metsiä tulee suojella ja säilyttää ja Itämeren suojelua tulee edistää.