Osallisuuden Teehetket

Osallisuuden Teehetket on tuotettu osana Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa vuosina 2021-2022.

TEEHETKI 20 -tallenne
Maija Mahon, Vantaan kaupunki, Osaamiskeskus Nuoska
Nuoren osallisuus ja vastuunotto kiusaamisen ehkäisyssä

TEEHETKI 19 -tallenne 
Panu Räsänen & Juha Kiviniemi, Verke – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
Digitaaliset pelit osallisuustoiminnan välineenä

TEEHETKI 18 -tallenne
Eero Koikkalainen & Ulla Pötsönen, Mikkelin nuorisopalvelut
Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana

TEEHETKI 17 -tallenne
Eeva Sinisalo-Juha, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten peliharrastajien erityiskysymyksiä

TEEHETKI 16 -tallenne
Harri Jalonen, Vaasan yliopisto
Somen hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä
TEEHETKI 15 -tallenne / inspelning
Pia Öhman, Folkhälsan
Ungas delaktighet – en mobbningsförebyggande metod?

TEEHETKI 14 -tallenne
Elina Eerola, Sitra
Kokeiluiden opit – Sitran Demokratiakokeilut 2020

TEEHETKI 13 -tallenne
Emmi Uutela ja Linda Massa, Plan International Suomi
Nuorten osallisuus strategisena tavoitteena, esimerkkinä Plan International Suomi

TEEHETKI 12 -tallenne
Heikki Korhonen, Osaamiskeskus Nuoska
Kasku-työparimalli: Luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän yhteistyö yläkoulussa

TEEHETKI 11 -tallenne
Timo Sinivuori ja Eeva Jeronen, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut

TEEHETKI 10 -tallenne
Vihtori Suominen, Osallisuuden osaamiskeskus
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin

TEEHETKI 9 -tallenne
Pekka Kaunismaa, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osallisuus harrastus- ja järjestötoiminnassa

TEEHETKI 8 -tallenne
Suvi Lappalainen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
V
ertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina

TEEHETKI 7 -tallenne
Matleena Kosonen, Kehittämiskeskus Opinkirjo & Reija Arnberg, Nuorten Akatemia
Lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille

TEEHETKI 6 -tallenne
Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus: Mistä lähteä liikkeelle, kun halutaan toimia koulutuksen ja työn – tai koko palvelujärjestelmän – ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden parissa?

TEEHETKI 5 -tallenne
Juha Kiviniemi, Verke
Nuorten uudet tavat vaikuttaa:
Osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista?
Onko meidän tehtävämme tukea sitä?

TEEHETKI 4 -tallenne:
Marja Snellman-Aittola, MIELI Suomen Mielenterveys
Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä? 
Mistä se syntyy? 
Miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallisumiselle ja vaikuttamiselle?

TEEHETKI 3 -tallenne:
Marjo Kenttälä, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? 
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa? 
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

TEEHETKI 2 -tallenne
Anton Hietsilta, Nuorisovaltuustojen liitto
Mikä nuorille on tärkeää kunnissa?
Miten nuorten osallistumista kunnan päätöksentekoon edistetään?

TEEHETKI 1 -tallenne:
Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset osallisuuden asialla
Mitä nuorisoalan osaamiskeskukset tekevät?
Mistä vinkkelistä osaamiskeskukset nuorten osallisuutta tarkastelevat?