7. TEEHETKI #nuoretjaosallisuus: Lasten ja nuorten kuuleminen etänä

Puheenvuorossa Matleena Kosonen (Kehittämiskeskus Opinkirjo) ja Reija Arnberg (Nuorten Akatemia) kertovat aiheesta lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille. Miten toteuttaa etätyöpaja, jossa kuulla lapsia ja nuoria yhdenvertaisuudesta? Mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta lapset ja nuoret tulevat kuulluksi ja kokemus on kaikkien kannalta arvokas? 

Kurkkaa tulevien TEEHETKIen aiheita ja katso puheenvuorojen tallenteet.

7.6.2021