Ratkaisu

Edistetään nuorten omatoimista toimintaa

Paikka: Suomi Ratkaisu laadittiin: 04.04.2023
Kasvatus ja koulutus

Oppilaskunnan hallituksen toiminta on usein opettajalähtöistä eikä anneta nuorille valtaa päättää asioista. Tehdään oppilaskuntatoiminnasta nuorisolähtöisempää ja annetaan nuorille mahdollisuus päättää.