Ratkaisu

Erityisen tuki kaikille sitä tarvitseville

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 15.10.2022
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Nuoren, jolla on erityisen tuen päätös esimerkiksi koulutyössä ei tulisi joutua vaatimaan palvelua tai taistelemaan sen puolesta. Prosesseihin, joiden kautta erityisen tuen tarve määritellään tulisi sisältyä automaattisesti avun mahdollistaminen sitä tarvitsevalle.