Ratkaisu

Julkinenliikenne

Paikka: Kymenlaakso Ratkaisu laadittiin: Kymenlaakso 03.06.2021
Liikenne

Toteutus:

  • Vyöhykkeiden järkeistäminen (kunnassa kahden läheisen kylän välillä liikkuminesta ei voida periä kahden kuntavyöhykkeen maksua, kun todellista kuntarajan ylitystä ei tapahdu)
  • Tulisi lähteä selvittämään, missä tarvetta julkiselle liikenteelle. Ja sen pohjalta lisätä julkista liikennettä Kymenlaakson alueella.
  • Kylät ja taajamat ovat erittäin huonossa asemassa julkisen liikenteen suhteen.

Kuvaus ja tavoite:

  • Julkinen liikenne toimivaksi, eli sellaiseksi, että siitä oikeasti on mahdollisuus hyötyä
  • Vuoro tarjonnassa tulee olla kaikkialla myös muita, kuin pelkästään koulupäivinä kulkevia vuoroja

Mitä uutta ratkaisussa on:

  • Toimivuus, ja se, että sitä oikeasti olisi