Ratkaisu

Kitketään eriarvoisuus

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 01.10.2022
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kaikki epätasa-arvoisuus, syrjintä ja eri taustat/lähtökohdat ovat ongelma Suomessa. Meidän pitäisi panostaa enemmän tasa-arvoon, hyviin palveluihin ja lisätä yhteisöllisyyttä ihmisten välille.