Ratkaisu

Koulukuraattorit lähemmäksi oppilaita

Ratkaisun kohde: Hyvinvointialueet Paikka: Pohjois-Savo Iisalmi Ratkaisu laadittiin: Iisalmi 14.10.2022
Kasvatus ja koulutus Terveys ja hyvinvointi

Kuraattorin pitäisi enemmän näyttäytyä ja tulla oppilaille tutummaksi. Tulemalla esimerkiksi kertomaan tunneille hänen työstään se madaltaisi kynnystä lähteä juttelemaan.