Ratkaisu

Lisää moniäänistä päätöksentekoa

Paikka: Pohjois-Savo Kuopio Ratkaisu laadittiin: Kuopio 01.04.2023
Päätöksenteko Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lopetetaan oletukseen perustuva päätöksenteko edistämällä eri toimielinten monimuotoisuutta ja kuulemalla erilaisia ääniä. Tämä edistäisi tasa-arvoa päätöksenteossa ja ihmisten uskallusta ilmaista mielipiteitään sekä poistaisi ennakkoluuloja.