Ratkaisu

Lisää tietoisuutta autismin kirjosta

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 15.10.2022
Kasvatus ja koulutus

Kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon autismin kirjo ja jakaa tietoisuutta siitä esimerkiksi oppitunneilla.