Ratkaisu

Mitä uutta EU:n pitää tehdä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi?

Ratkaisun kohde: Euroopan unioni Paikka: Eurooppa Ratkaisu laadittiin: Nuorten EU-huippukokous 28.08.2020
Ilmasto ja ympäristö

EU:n tulee ottaa selvä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Koskemattomien luonnonpuistojen lisääminen ja jo olemassa olevien laajentaminen on välttämätöntä. Turvataksemme Euroopan monipuolisen luonnon avohakkuita tulee vähentää ja liikennettä kehittää vihreäksi. EU pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta tulee lähestyä säästämällä hiilinieluja, eli metsiä. Jokaisen eurooppalaisen tulee oppia koulutuksen ja tiedotusvälineiden kautta, miten juuri hän voi suojella luontoa ja vaikuttaa sen monimuotoisuuteen.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä