Ratkaisu

Miten edistää suomalaista EU-asioita koskevaa yhteistyötä nuorten ja päättäjien välillä?

Ratkaisun kohde: Euroopan unioni Paikka: Eurooppa Ratkaisu laadittiin: Nuorten EU-huippukokous 28.08.2020
Kansainvälisyys Päätöksenteko

Unionin ja olemassa olevien nuorisojärjestöjen yhteistyötä vahvistetaan lisäämällä säännöllisiä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia eurooppalaisten ja kansallisten toimielinten kanssa. Samalla nykyisiä kansallisia menettelyjä vahvistetaan siten, että suuren valiokunnan kuulemistilaisuuksissa esitetyt näkemykset sitovat Suomen neuvottelukantaa entistä tiukemmin. Vastaavasti nuorisojärjestöt tiedottavat entistä enemmän nuoria oikea-aikaisesti
vaikuttamismahdollisuuksista.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä