Ratkaisu

Miten nuorten edustus voidaan tuoda ja vakiinnuttaa osaksi EU-vaikuttamista ja unionin päätöksentekoa?

Ratkaisun kohde: Euroopan unioni Paikka: Eurooppa Ratkaisu laadittiin: Nuorten EU-huippukokous 28.08.2020
Kansainvälisyys

Luodaan kolme erillistä EU:n perussopimuksiin sidottua nuorten vaikuttamis- ja päätöksentekoelintä: jokaisen jäsenvaltion edustuksesta koostuva nuorten parlamentti, nuorisodelegaatin virka Eurooppa-neuvoston kokouksiin sekä komission alaisuudessa toimiva
nuorista koostuva asiantuntijaelin.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä