Ratkaisu

Nuorten palveluista tiedottaminen

Ratkaisun kohde: Hyvinvointialueet, Kunnat, Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 26.01.2023
Päätöksenteko

Nuorten palveluista tulee tiedottaa nuorille paremmin ja kanavissa, jotka ovat nuorille tuttuja ja helposti saavutettavissa.