Ratkaisu

Opettajien liiallinen luennointi

Paikka: Pohjois-Savo Rautalampi Ratkaisu laadittiin: Rautalampi 23.10.2021
Kasvatus ja koulutus

Ratkaisun kuvaus:

Opettajien opetusmenetelmät ovat liian luentomaisia. Oppitunneille olisi hyvä saada lisää käytännöntekemistä, jotta käsiteltävän aiheen oppisi paremmin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Monipuolisempi opetustapa ottaisi kaikki oppijat huomioon. Kun tunnilla vaihdellaan eri tyylejä, pysyy se mielenkiintoisena ja oppimistulokset parantuvat. Kun opiskelijat saavat tehdä käytännössä juuri kuulemaansa asiaan liittyviä asioita he sisäistävät sen paremmin.