Ratkaisu

Opettajien osaamisen tukeminen

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 01.09.2023
Kasvatus ja koulutus

Opettajien nykyiset tehtävät ovat liian laajoja verrattuna saatuun koulutukseen. Opettajille tulisi antaa koulutusta erilaisten mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja erilaisten nuorten kohtaamiseen sekä muutoinkin säännöllisesti kouluttaa ja tukea.