Ratkaisu

Opiskelumuotojen ja -välineiden kehittäminen

Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 01.10.2022
Kasvatus ja koulutus

Edistetään laadukasta oppimista kehittämällä parempia opiskelumuodot sekä panostamalla parempiin opiskeluvälineisiin. Otetaan erilaiset digitaaliset työkalut ja teknologia paremmin käyttöön ja kehitetään etäopetusta.