Ratkaisu

Pakkoruotsi korvattava valinnaisella kielellä

Paikka: Pohjois-Savo Rautalampi Ratkaisu laadittiin: Rautalampi 23.10.2021
Kasvatus ja koulutus

Ratkaisun kuvaus:

Ruotsin kielen opettamiseen menee liikaa resursseja suhteessa siihen, kuinka paljon kieltä tarvitaan tai käytetään.

Asian edistäminen:

Ruotsin kielen tarpeellisuudesta teetettäisiin kysely jonka tulokset luovutettaisiin eduskuntaan.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Opiskelijoilla olisi enemmän motivaatiota opiskella sellaista kieltä, jonka kokee itselleen tärkeäksi ja tarpeelliseksi.