Ratkaisu

Tehtävien kasaantuminen yksittäisille nuvalaisille ja toimijoiden hyvinvointi

Paikka: Suomi Ratkaisu laadittiin: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Aktiivipäivät 2020 10.10.2020
Päätöksenteko

Selkeän työnjaon puute Nuorisovaltuustossa aiheuttaa tehtävien kasautumisen yksittäisille nuorisovaltuutetuille. Osa nuorisovaltuutetuista on passiivissia ja se heikentää muiden motivaatiota. Näin nuorisovaltuuston hallitukselle jää vastuulleen paljon tehtäviä.

Ratkaisuksi tähän toimii selkeät toimintamallit, vastuun jakaminen koko nuorisovaltuuston kesken, 

  • Kun ei selkeää työnjakoa nuvalaisten kesken tehtävistä, hommat kasaantuvat aktiiveille
  • Motivaatiota heikentää osan epäajtiivisuus/passiivisuus
  • Hallituksen tms. vastuulle jää paljon tehtävää

Ratkaisuja:

  • Selkeät toimintamallit
  • Antaa vastuuta ja luottaa muihin, jolloin jokainen saa oppimiskokemuksia ja pystyy kehittymään aktiivina
  • Roolien jako tärkeää
  • Tukena toiminnassa nuvakummit esim. kuntapolitikko
  • Ohjaaja joka kannustaa ja tukee nuvaa vaikka ohjaaja vaihtuisi
  • Yhteisöllisyyden lisääminen ja ryhmäyttäminen nuvan kesken