Ratkaisu

Tuolien kovuus oppilaitoksissa

Paikka: Pohjois-Savo Rautalampi Ratkaisu laadittiin: Rautalampi 23.10.2021
Kasvatus ja koulutus

Ratkaisun kuvaus:

Tuolien kovuus ja huono ergonomia vähentävät kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tuolien mukavuuteen ja ergonomiaan tulisi panostaa enemmän, jotta opiskelijat voisivat paremmin.

Miten edistetään:

Kerrotaan rehtorille uusien tuolien tarpeesta. Kartoitetaan mahtuvatko uudet tuolit koulun budjettiin ja jos ei, niin hankitaan sponsoreita tukemaan hanketta