Vapaaehtoisia vahtipartioita edistämään liikenneturvallisuutta

Pienille paikkakunnille, joilla tapahtuu etenkin nuorten toimesta liikenteen vaaratilanteita ja liikennesääntöjen rikkomuksia, olisi hyvä perustaa vapaaehtoisia vahtipartioota valvomaan etenkin viikonloppuisin nuorten toimintaa ja liikenteen tapahtumia. Vapaapartiot voisivat toimia poliisin silmäpareina.

Jalkautuminen nuorten pariin

Hankitaan lisää toimintaan osallistuvia ja vapaaehtoisia jalkautumalla nuorten pariin, esimerkiksi järjestämällä pop-up tapahtumia nuorisotaloilla.

Lisätään järjestöjen nuorille suunnattua toimintaa

Hyvä tapa lisätä nuorten aktiivien määrää järjestöissä on lisätä heille suunnattua toimintaa, jotta he pääsevät järjestöjen ja yhdistyksen toimintaan mukaan. Esimerkiksi voidaan lisätä yhteistyötä koulujen kanssa, jotta toiminta olisi lähempänä nuoria.

Varmistetaan järjestötoimintaan osallistumisen mahdollisuudet nuorille

Vapaaehtoistoiminta tuo nuorille lisää yhteisoloa, merkityksellistä tekemistä ja sisältöä arkeen. Nuorilla, erityisesti työssäkäyvillä opiskelijoilla, on liian vähän mahdollisuuksia osallistua omiin aikatauluihin sopivaan vapaaehtoistyöhön, sillä aikataulut on rakennettu muiden ehdoilla. Varmistetaan mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön kaikille.