Ilmoittautuminen on avattu: lasten ja nuorten työpajat

Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia –ohjelmassa:  Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?  

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.   

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.   

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin noin 20 koulussa 4.–9.-luokille sekä valtakunnallisesti oppilaskunnille kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä. 

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan.

Haku kuulemisiin on avoin kaikille Suomen 4.-9. luokille ja oppilaskunnille, ja se aukeaa helmikuun aikana tällä verkkosivulla. Kuultavat oppilasryhmät ja koulut valitaan siten, että edustus on mahdollisimman laaja (sosioekonomiset tekijät, ) Jos toivot työpajan ruotsin- tai saamenkielellä, niin mainitse siitä lomakkeessa.  

Oppilasryhmille toteutettavat kuulemiset 

Työpajoja järjestetään yhteensä 20. Mukaan pääsevät luokat valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpajan kesto on 75 tai 90 minuuttia, ja sen etäfasilitoinnista vastaa työpajahankkeen työntekijä. 

Yhdenvertainen koulu -työpajatyöskentelyssä on 

  1. aiheeseen johdattelu opettajan johdolla aktivoivan tehtävän muodossa viikon sisällä ennen työpajaa (kesto noin 30 minuuttia). Opettaja saa ohjeet tähän. 
  2. etäfasilitoitu työpaja 75 tai 90 minuuttia. Opettaja on luokassa apuna ja tukena.     
  3. työpajan purkua luokan ja opettajan kesken (kesto opettajan oman arvion mukaan). Opettaja saa ohjeet tähän. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka tai kunnes sopivat koulut ovat löytyneet. Työpajakiertue alkaa kuitenkin jo tätä ennen. Luokkia valitaan mukaan siis jo hakuajan aikana. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Suomenkielisten työpajojen lisäksi toteutetaan ruotsin- ja saamenkieliset pajat (molempia noin kaksi). Jos haluat luokkasi osallistuvan ruotsin- tai saamenkieliseen pajaan, voit olla suoraan yhteydessä Reija Arnbergiin, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi. 

Oppilaskunnan hallitusten/luottamusoppilaiden kuuleminen 

Osana kuulemista järjestetään valtakunnallinen etätyöpaja ylä- ja yhtenäiskoulujen oppilaskuntien edustajille. Mukaan pääsevät koulut valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpaja pidetään 21.4. klo 12.15–14.45. Tämän lisäksi oppilaskunnan ohjaavilta opettajilta edellytetään osallistumista koulutukseen 14.4. Klo 15–15.45. Oppilaskunnille tarjotaan myös pieni ennakkotehtävä aiheeseen perehtymistä varten. 

Työpaja sisältää oman oppilaskunnan edustajien kesken tehtävää työtä oppilaskunnan ohjaajan johdolla sekä yhteistä, etäfasilitoitua työstöä oppilaskuntien välillä. Etätyöpaja toteutetaan Teams-alustalla. Työpajan työskentelykieli on suomi. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Lisätietoja: 
Palvelumuotoilija Reija Arnberg, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi 
Asiantuntija Matleena Kosonen Holdgaard, matleena.kosonen(a)opinkirjo.fi 


12.2.2021