Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaari 1.6. klo 9.00-12.00

Sitra on yhdessä kokeilukuntien kanssa kehittänyt ja kokeillut uusia osallistumisen, keskustelun ja vaikuttamisen tapoja eri puolilla Suomea vuosien 2020 ja 2021 aikana. Nyt on aika koota demokratiakokeilujen, kirjastojen kanssa kehitettyjen konseptien ja kuntien soittamien robottipuhelujen opit yhteen. Oppien avulla voimme siirtyä kokeiluista kansanvallan uusiin käytäntöihin.

Mistä on kyse:
Demokratiakokeilut 2020-, Kirjastoista kansanvallan foorumeita sekä Robottipuhelut kunnissa -kokeiluhankekokonaisuudet ovat Sitran käynnistämiä, koordinoimia ja rahoittamia hankkeita, jotka on toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana osana Kansanvallan peruskorjaus -projektia.

Tavoitteina kokeiluhankkeissa on ollut mm. 1) tavoittaa ja aktivoida kohderyhmiä, jotka eivät tavallisesti ole yhteiskunnallisesti erityisen aktiivisia (huom! mm. nuoret), 2) helpottaa ja luoda turvalliset puitteet päätöksentekijöiden ja kansalaisten kohtaamisille ja 3) kehittää uusia keinoja saada kaikkien kuntalaisten ääni kuulumaan kunnallisessa päätöksenteossa.

On aika koota kokeiluhankekokonaisuuksien opit yhteen ja ottaa ne käyttöön suomalaisen kansanvallan uudistamiseksi. Tervetuloa Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaariin 1.6.2021, missä pääset tutustumaan kokeilujen oppeihin, kuulet, miten näitä oppeja hyödynnetään jatkossa ja ennen kaikkea kuulet, miten pääset tähän työhön mukaan.

Webinaari järjestetään yhdessä oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kuntaliiton kanssa.

Taustaa:
Suomen ainutlaatuisen menestystarinan ja suomalaisen kansanvallan kulmakiviä ovat olleet ihmisten laaja osallisuus, yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa ja vahva luottamus sekä toisia ihmisiä että yhteiskuntaa kohtaan.

Nyt maailman nopea muutos haastaa demokratian perusteita monella tapaa ja monesta eri suunnasta: esimerkiksi digitalisaatio ja yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen rapauttavat luottamuspohjaa ja vähentävät tutkitusti myös halua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toisaalta väestön monimuotoistuminen tuo mukaan niin uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin osallisuustyölle.

Mitä? Kokeiluista kansanvallan käytännöiksi -webinaari
Missä? Online (Zoom)
Milloin? Tiistai 1.6.2021 klo 9.00-12.00

Ohjelmaan pääset tutustumaan webinaarin verkkosivuilla

Ilmoittaudu tästä viimeistään 31.5. klo 15.

Lisätietoja:

Elina Eerola (sisältö)
Asiantuntija, Kansanvallan peruskorjaus, Sitra
+358 294 618 258

Joonas Leppänen (sisältö)
Asiantuntija, Kansanvallan peruskorjaus, Sitra
+358 294 618 454

Nelli Auriola (sisältö)
Projektikoordinaattori, Kansanvallan peruskorjaus, Sitra
+358 294 618 382

Tiina Peltola (ilmoittautumiset)
Projektiassistentti, Kansanvallan peruskorjaus, Sitra
+358 294 618 272

14.5.2021

Sitra

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin tavoitteena on ollut vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Kolmivuotinen projekti päättyy kesäkuussa 2021. Osana projektia on aiemmin julkistettu mm. selvitykset siitä, millä tavoilla suomalaiset haluavat vaikuttaa, millaisia osallisuuden ja järjestötoiminnan malleja löytyy maailmalta ja siitä, uhkaako sosiaalinen media demokratiaa.