Unisexvessat

Mihin enää tarvitaan erillisiä vessoja sukupuolille. Unisexvessoja voisivat käyttää kaikki. Unisexvessojen avulla myös vältyttäisiin esimerkiksi siltä että naisten vessaan on usein aina pidempi jono, kun taas miesten vessassa on tyhjää. 

Kuukautistuotteiden hinta alas

Menstruoiville kuukautistuotteiden käyttö on pakollista, jolloin niiden hinta ei tulisi olla kellekään este niiden käyttämiseen. Varsinkin nuorilla on usein pieni budjetti, josta kuukautistuotteet voivat olla iso osa. Kuukautistuotteista ainakin siis verotusta tulisi laskea.

Lääkäreille lisää opetusta ihonvärin vaikutuksesta

Ihonväri saattaa vaikuttaa eri tavalla sairauksien ilmaantuvuuteen, jolloin ihonväri voi vaikuttaa diagnosointiin. Lääkäreitä tulisi kouluttaa lisää ihonvärin vaikutuksesta eri sairauksiin ja niiden diagnosointiin. 

Monimuotoisuuden lisääminen

On tärkeää että kunnat, alueet ja muut yhteisöt ovat monimuotoisia ja hyvä alku on esimerkiksi käyttää viestinnässään monenlaisia ihmisiä. Monimuotoisuuden saavuttamiseksi pitää myös olla valmis tekemään töitä.

Päättäjien vierailuja koulussa

Päättäjät voisivat vierailla koulussa ja Monnarilla (nuorisotalo), jotta he näkevät nuorten arkea ja kuilu nuorten ja päättäjien välillä kapenisi.

Nopeammin hoitoon

Nuorten ja muidenkin tulisi päästä nopeasti hoitoon varsinkin mielenterveysasioissa. Jos hoitoon pääsy viivästyy, voi ongelma kasvaa kohtuuttomasti. 

Kouluterveydenhuolto kuntoon

Kouluterveydenhoitajia on aivan liian vähän ja heillä on aikaa aivan liian vähän per nuori. Kouluterveydenhuollon resursseihin tulisi panostaa entistä enemmän.