Opintovierailuja eri organisaatioissa

Vierailut erilaisissa organisaatioissa, kuten päätöksentekoelimissä lisäisi nuorten kiinnostusta päätöksenteosta ja politiikasta. Se myös madaltaisi nuorten kynnystä tutustua politiikkaan ja osallistua siihen sekä vähentää aikuisten ennakkoluuloja nuoria kohtaan.

Yhteiskuntaopin tuntien lisääminen

Uudistetaan opetussuunnitelma niin, että lisätään yhteiskuntaopin tunteja koko opiskeluajalle peruskouluun. Tämä lisäisi nuorten ymmärrystä esimerkiksi politiikasta ja päätöksenteosta.

Nettiäänestys

Madalletaan kynnystä äänestämiseen mahdollistamalla nettiäänestys. Tämä helpottaisi äänestämistä ennestään ja lisäisi äänestysprosenttia.

Helpotetaan äänestämistä

Madalletaan äänestämisen kynnystä ja tehdään siitä mahdollisimman helppoa ihmisille lisäämällä esimerkiksi äänestyspaikkoja.

Vaalirahoituksen tasa-arvoistaminen

Ehdokkaiden on käytettävä usein paljon rahaa, jotta he pääsevät valituksi esimerkiksi eduskuntaan tai kunnan/kaupungin valtuustoon. Tämä on epätasa-arvoista niille ehdokkaille, joilla ei ole paljoa rahaa laittaa kampanjaan tai suuria tukijoita. Ehdokkaille pitäisi olla vaalirahoituskatto ja tietty sama summa käytettäväksi vaalimainontaan, jotta kaikilla olisi sama mahdollisuus päästä valituksi. Näin edustajat edustaisivat laajempaa ihmisryhmää ja vaalit olisivat tasa-arvoisempia.

Panostetaan politiikan läpinäkyvyyteen

Tavalliset ihmiset ja erityisesti nuoret ovat vieraantuneet päätöksentekijöistä ja luottamus poliitikkoihin on vähäistä. Meidän pitäisi lisätä politiikan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä päätöksenteossa esimerkiksi viestimällä kokouksista ja niiden tuloksista paremmin ja lisäämällä kohtaamisia tavallisten ihmisten ja poliitikkojen välillä.

Intersektionaalisuutta demokratiakasvatukseen

Monet nuoret ajattelevat, että politiikkaan mahtuu vain tiettyyn muottiin kuuluvia ihmisiä. Tämä johtuu siitä, että demokratiakasvatuksessa ei tunnisteta vaikuttajien monimuotoisuutta ja tämä johtaa ennakkoluuloihin ja harmilliseen stereotypisointiin. Demokratiakasvatuksen intersektionaalisuutta pitäisi lisätä kehittämällä opetussuunnitelmia.