Valtakunnallinen nuva

Luodaan uusi valtakunnallinen nuorisovaltuusto ajamaan Suomen nuorten asioita valtakunnallisella tasolla.

Vähemmistöjen osallistumiseen panostaminen

Demokratian huojuminen antaa valtaa muille liikkeille, jos kaikki eivät äänestä ja esim. vähemmistöjen äänet eivät tule kuuluviin. Siksi pitäisi panostaa vähemmistöjen osallistumiseen päätöksentekoon.

Varjovaalit nuorille

Järjestetään varjovaaleja ja vaalipaneeleita kouluissa, jotta nuoret voisivat tutustua demokratiaan ja politiikkaan.

Tiedon lisääminen demokratiasta

Levitetään tietoa nuorille demokratiasta niissä kanavissa, mitä nuoret käyttävät. Otetaan somevaikuttajia mukaan levittämään tietoa.

Poliittisen jargonin poisto

Käytetään viestinnässä enemmän kansan kieltä, jotta politiikka ja päätöksenteko olisi ymmärrettävämpää ja helpommin lähestyttävää.

Yhteistyö nuorten ja päättäjien välillä

Lisätään yhteistyötä ja vuorovaikutusta nuorten ja päättäjien välillä esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia, yhteisiä työpajoja ja päättäjien vierailuita kouluissa.