Nuorten osallisuus seurakunnissa vahvistettava

Nuorten osallisuutta pitäisi vahvistaa seurakunnissa esimerkiksi perustamalla joka seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmä ja antamalla myös muillekin ei vielä aktiivisille nuorille erilaisia mahdollisuuksia osallistua.

Ymmärretään nuorten ongelmian syitä

Puhelimet eivät aina ole ainoa syys nuorten ongelmiin, mutta aiksuiset haluavat vain puhua siitä. Aikuisten pitäisi kuunnella enemmän nuoria ja aidosti yrittää ymmärtää heitä.

Ei aliarvioida nuoria

Nuoria ja heidän ajatuksia pitäisi huomioida paremmin. Usein aikuiset aliarvioivat nuorten tarpeita tai eivät ota nuorten ongelmia vakavasti. Aikuisten täytyy petrata, muuttaa asenteitaan ja aidosti kuunnella.

Nuorten ja aikuisten vuorovaikutusta lisättävä

Nuorten mielipiteitä ei oteta huomioon tarpeeksi, koska nuorille ei anneta mahdollisuuksia kertoa omia mielipiteitään aikuisille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto tai oppilaskunta voisi järjestää tilaisuuksia, joissa nuoret voisivat kertoa aikuisille tai päättäjille omista ideoistaan ja mielipiteistään.

Nuorisovaltuustoille oikeus määrittää oma toimintasääntö

Nuorisovaltuustoilla pitäisi olla oikeus määrittää oma toimintasääntönsä, jotta toiminta olisi nuorten näköistä ja nuorten näkökulmasta toimivaa. Nuorisovaltuustoilla pitäisi olla riittävät resurssit ja edellytykset tehokkaaseen toimintaan.

Konkretiaa hallitusohjelmaan

Hallitusohjelmassa on demokratiaa edistävää tekstiä, mutta konkretiaa on vähän. Ongelmia tulisi hoitaa sisältäpäin, ratkaisten ensin perustavanlaatuiset ongelmat, kuten varallisuuserot ja arvoristiriidat.

Äänestysikärajan lasku vaatii demokratiakasvatusta

Äänestysikärajaa tulisi laskea, mutta se vaatii demokratiakasvatuksen lisäämistä. Opetuksessa on tärkeintä keskittyä niihin asioihin, jotka koskettavat nuorten arkielämää ja demokratian perusperiaatteita.