Konkreettinen apu pakolaisuuden vähentämiseksi

Paljon konkreettisimpia tekoja pakolaisuuden vähentämiseksi ja pakolaisleirien poistamiseksi. Maailman järjestöjen tulisi auttaa enemmän maita esimerkiksi tuomalla konkreettisen avun, kuten kouluja, lääkintää yms. Pakolaisleirillä oleville pitäisi etsiä pikimmiten uusi asuinpaikka muista valtioista.

Lastenhoidon mahdollistaminen myös miehille tarkoitetuissa vessatiloissa

Vaikka asia on parantunut, lastenhoidon mahdollisuudet painottuvat pääasiassa naisille tarkoitettuun vessaan tai tilaan, joka on suljettu pois miehiltä. Isät ovat yhtä arvokkaita vanhempia kuin äiditkin, joten tämä jaottelu on naurettavaa. Niinpä pitäisi mahdollistaa oman lapsensa hoito sukupuolesta riippumatta.

Lisää myötätuntoa päihdekeskusteluun

Päättäjien ja vaikutusvaltaisien pitäisi nähdä se, että suurin osa päihdeongelmista nuorilla johtuvat mielenterveysongelmista. Sen sijaan, että nuorta painetaan alas, haukutaan ja ollaan kylmiä niin tulisi nähdä todellinen syy ja kohdata nuoret myätätunnolla.

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista, esimerkiksi lapsiperheiltä ja opiskelijoilta leikkaamista vastaan. Auttaa estämään suuret ongelmat jotka syntyvät nuorille jos heillä ja heidän perheillä ei ole riittävästi taloudellisia resursseja.

Moninaisuus kunniaan

Tuodaan vielä enemmän kouluissa esiin ihmisten erilaisuuksia ja sitä, kuinka hyvä asia erilaisuus on. Ihmisten ei tarvitsisi pelätä kokevansa syrjintää minkään syyn vuoksi ja kaikilla olisi hyvä olla.

Loppu rasismille

Jotta maailmasta tulisi parempi paikka, rasismiin on puututtava ja väkivallan on loputtava.