Harrastustoimintaa jokaiselle

Vapaa-aika on jokaisen nuoren oikeus. Tarjoamalla monimuotoisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia taataan jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja rentoutua.

Unisexvessat

Mihin enää tarvitaan erillisiä vessoja sukupuolille. Unisexvessoja voisivat käyttää kaikki. Unisexvessojen avulla myös vältyttäisiin esimerkiksi siltä että naisten vessaan on usein aina pidempi jono, kun taas miesten vessassa on tyhjää. 

Kuukautistuotteiden hinta alas

Menstruoiville kuukautistuotteiden käyttö on pakollista, jolloin niiden hinta ei tulisi olla kellekään este niiden käyttämiseen. Varsinkin nuorilla on usein pieni budjetti, josta kuukautistuotteet voivat olla iso osa. Kuukautistuotteista ainakin siis verotusta tulisi laskea.

Lääkäreille lisää opetusta ihonvärin vaikutuksesta

Ihonväri saattaa vaikuttaa eri tavalla sairauksien ilmaantuvuuteen, jolloin ihonväri voi vaikuttaa diagnosointiin. Lääkäreitä tulisi kouluttaa lisää ihonvärin vaikutuksesta eri sairauksiin ja niiden diagnosointiin. 

Monimuotoisuuden lisääminen

On tärkeää että kunnat, alueet ja muut yhteisöt ovat monimuotoisia ja hyvä alku on esimerkiksi käyttää viestinnässään monenlaisia ihmisiä. Monimuotoisuuden saavuttamiseksi pitää myös olla valmis tekemään töitä.

Kansalaisten tieto ja ymmärrys etnisistä vähemmistöistä on puutteellista, ja niissä on merkittäviä eroja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan unionin tulee kannustaa jäsenvaltioita lisäämään peruskoulutukseen opetusta etnisistä vähemmistöistään ja heidän asemastaan. Unionin tulee kehittää opetusstrategia, joka huomioi etnisten vähemmistöjen kohtaamat haasteet opinnoissa. Unionin tulee perustaa tämän opetusstrategian valmistelua varten erityinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu eri etnisten vähemmistöjen edustajista, ja heitä tulee kuulla heihin liittyvien päätösten teossa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kaikilla ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässään johtuen heidän synnyinpaikastaan.

Euroopan unionin tulee suunnata rahoitusta alueellisen yhdenvertaisuuden parantamiseen ERI-rahaston uudelleenjärjestelyn avulla siten, että talouskasvua tukevien tekijöiden lisäksi
resursseja ohjataan nykyistä määrätietoisemmin haja-asutusalueilla asuvien ihmisten koulutus-, työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Tulosten mittaamisessa tulee talouskasvun sijaan painottaa ihmisten hyvinvoinnin kehitystä. Euroopan Unionin aluekehitysrahaston taloudellisen tuen hakemista tulee sujuvoittaa ja päätöksissä tulee ottaa
huomioon päätösten vaikutukset erityisesti haja-asutusalueiden nuorten elämään. Hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä tulee kehittää alueellisten erojen muodostaman haitan tasaamiseksi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä