YEE-hankkeen kick-off 29.4.2021

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Hanke on valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan hanke (ESR TL 5.) ja toteutuu ajalla 1.12.2020–31.5.2023.

Hankkeessa

  • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa,
  • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
  • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

YEE-hankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, osatoteuttajina Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu oy, Helsingin Diakonissalaitos ja Pesäpuu ry.

Tietoa YEE-hankkeesta ja aloitusseminaarista saa markkinoida – vaikutetaan yhdessä nuorten paremman tulevaisuuden puolesta!

Lue THL:n Uutinen hankkeen käynnistymisestä ja jaa tietoa YEE:stä somessa. Tiedotteet THL:n  kanavilla twitterissä ja facebookissa

Tanja Hirschovits-Gerz
Projektipäällikkö, Yhdessä aikuisuuteen Elämässä Eteenpäin (YEE)–hanke
Valtion palvelut, erityispalvelut-yksikkö, Lastensuojelun osaamiskeskittymä
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi/yee

7.4.2021