IV Nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla

4. Nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla

Vaihe 1 / 5

  • Nuorten vaikuttajaryhmät ovat osa päätöksentekojärjestelmää.

    Nuorten erilaiset vaikuttajaryhmät ovat tärkeitä rakenteita kunnassa nuorten kuulluksi tulemisen ja osallisuuden kannalta, ja niiden tehtävä ja työ on otettava vakavasti. Ryhmiin osallistujilla on oltava todellinen mahdollisuus osallistua asioiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin. Vaikuttajaryhmien tulee saada toteuttaa toimintaa omista lähtökohdistaan ja valita asiat, joihin ne haluavat ottaa kantaa.

    Nuorten vaikuttajaryhmistä lain mukaan pakollisia ovat nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten ryhmä ja oppilas- ja opiskelijakunnat, mutta monenlaiset muutkin ryhmät ovat suositeltavia, jotta mahdollisimman monet nuoret voivat osallistua.

    Resursseja tarvitaan muun muassa perehdytykseen ja koulutukseen, ryhmäyttämiseen ja tapahtumiin, kampanjoihin, nuorten toimintaa tukevien aikuisten työhön, työvälineisiin, tiedottamiseen sekä saavutettavuuden ja esteettömyyden varmistamiseen.