IV Skapa möjligheter till ungas delaktighet på kommunnivå

4. Skapa möjligheter till ungas delaktighet på kommunnivå

Steg 1 av 5

  • Ungas påverkningsgrupper är en del av beslutsfattandet

    Olika påverkningsgrupper för ungdomar är viktiga strukturer inom kommunen med tanke på ungas delaktighet och för att de ska bli hörda. Därför är det viktigt att ta gruppernas uppgift och arbete på allvar. Deltagarna i dessa grupper måste ha en reell möjlighet att delta i planering, beslutsfattande och utvärdering. Påverkningsgrupperna måste kunna skapa verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter och välja vilka saker de vill ta ställning till.

    Lagenliga påverkningsgrupper är ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ för unga samt elev- och studentkårer, men många andra typer av grupper rekommenderas också för att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta.

    Resurser behövs för bl.a. introduktion och utbildning, att skapa gruppsammanhållning, evenemang, kampanjer, vuxnas arbete som stöder ungdomsverksamheten, arbetsredskap, information samt säkerställande av tillgång och tillgånglighet.