Våra dataskyddsprinciper

Om oss

Den här webbplatsens adress är nuoretjaosallisuus.fi och den administreras av Utvecklingscentralen Lärorik. För webbplatsens tekniska underhåll ansvarar Into-Digital. 

Utvecklingscentralen Lärorik
Mariegatan 15 A 11
00170 Helsingfors
tfn. 050 400 9914
opinkirjo@opinkirjo.fi 
https://opinkirjo.fi. 

Vårt dataskyddsombud: 
Anu Toivonen
fornamn.efternamn@opinkirjo.fi
tfn. 050 433 5973

Vilka uppgifter samlar vi in och varför

Vi samlar in sådana personuppgifter av registrerade användare som visas i vyn Mina uppgifter. Uppgifterna som insamlas inkluderar: kommun, sektor, yrkesbenämning, e-postadress och lösenord.

Utöver detta sparas också självutvärderingens svar och ip-adress av registrerade användare. Dessutom sparas uppgifter om besök på webbplatsen och ip-adress i Google Analytics.  

Av icke-registrerade användare sparas självutvärderingens svar och ip-adress. Dessutom sparas uppgifter om besök på webbplatsen och ip-adress i Google Analytics.  

Användaren kan välja själv om hen vill registrera sig i webbtjänsten eller inte. E-postadress och lösenord behövs för att kunna skapa en profil. Genom att skapa en personlig profil åt sig kan användaren spara sina svar i självutvärderingen och följa med sin utveckling utgående från svaren. Kommun, sektor och yrkesbenämning är uppgifter som behövs för sammanställningen av enkätsvar som visas på sidan Jämför kommuner. Uppgifter om kommunen behövs också på sidan Mina svar där registrerade användare kan jämföra sitt eget resultat med resultaten inom sin kommun.

Det är frivilligt att svara på självutvärderingen. Alla enkätsvar sparas oberoende om användaren är registrerad eller inte. Administratören kan koppla svar från en viss ip-adress med användaren, men uppgifterna överlåts inte till utomstående.

Självutvärderingen besvaras anonymt. Alla sparade svar sammanställs på gruppnivå under rubrikerna Jämför kommuner och Mina svar så att enskilda respondenter inte kan identifieras.

På sidan Mina svar används svaren till att sammanställa enkätresultaten på kommun- och riksnivå. Inloggade användare kan jämföra sitt eget resultat med resultaten inom sin kommun. Resultaten från användarens kommun visar en sammanställning av svaren av registrerade användare som har valt samma kommun som den inloggade användaren. Resultaten från hela Finland visar svar av alla som svarat på självutvärderingen, både registrerade och icke-registrerade användare. Besökare som inte har loggat in kan endast ta del av resultaten på riksnivå.

På sidan Jämför kommuner används svaren av både registrerade och icke-registrerade användare för en sammanställning på gruppnivå. Om du väljer en enskild kommun eller sektor som sökvillkor visas resultatet i ett cirkeldiagram som omfattar registrerade användares svar. Om du väljer alla kommuner eller alla sektorer som sökvillkor visas resultatet i ett cirkeldiagram som omfattar registrerade och icke-registrerade användares svar. Inom fältet Yrkesbenämning visas de yrkesbenämningar som registrerade användare har angett i sina profiler. För att enskilda användare inte ska kunna identifieras visas yrkesbenämningar endast då det finns minst fem svar som motsvarar sökvillkoren.

På responsblanketten ber vi användaren fylla i namn och e-postadress för att vi ska kunna kontakta personen om hen önskar bli kontaktad. Det går också att skicka respons anonymt utan att ange personuppgifter. Responsen och personuppgifterna i samband med den sparas tillsvidare för kundservice. Uppgifterna används inte i marknadsföringssyfte.  

Vi använder kakor (cookies) för att denna webbplats ska fungera så bra som möjligt. Vi samlar dessutom in uppgifter om webbplatsens besökare med hjälp av Google Analytics, så att vi kan utveckla webbplatsen och våra tjänster enligt användarnas behov.

Kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Sessionskakor (session cookies) är tillfälliga kakor som finns kvar i din webbläsare tills du stänger den. Beständiga kakor (permanent cookies) finns kvar i en längre tid eller tills du tar bort dem manuellt.

Om du inte vill godkänna kakor kan du ändra på inställningarna i din webbläsare. Observera att det i så fall kan hända att vissa av webbplatsens funktioner inte är tillgängliga.

Analytik

Vi använder Google Analytics för uppföljning av besökare på vår webbplats. Tjänsten använder kakor för insamling av data och rapportering om besökare utan identifiering av enskilda besökare. 

Läs om Googles dataskyddsprinciper  (på finska)
Läs mera om Google Analytics dataskydd och säkerhet
(på finska)

Inbäddat material från andra webbsidor

Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat material (exempelvis videor, bilder, artiklar m.m.). Om du väljer att öppna inbäddat material så är det jämförbart med att besöka en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, ha inbäddade kakor från tredje parter och monitorera din växelverkan med inbäddat innehåll, inklusive uppföljning av växelverkan, om och när du är inloggad på webbplatsen. Om du vill veta mera om Facebooks, Twitters, YouTubes och andra webbtjänsters dataskydd, kan du läsa mera på deras webbplatser.

Vem vi delar dina uppgifter med

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Lärorik överlåter inte personuppgifter och individualiserade enkätsvar till utomstående. Data från självutvärderingen på gruppnivå kan efter övervägande överlämnas för forsknings- eller utvecklingssyften.

Google Analytics kan lämna ut data även till tredje parter, ifall tjänsten använder tredje parter för behandling av insamlade data eller ifall utlämnande stadgas i lagen. Google uppger att de endast sparar uppgifter utan identifierare.

Hur länge vi förvarar dina uppgifter

Analysdata förvaras i 50 månader, för att vi ska kunna följa upp webbplatsens utveckling och göra jämförande analyser med tidigare år.

Profiluppgifter, respons och resultat av självutvärderingar förvaras tillsvidare.

Vilka rättigheter du har till dina uppgifter

Vi lagrar registrerade användares profiluppgifter. Alla användare har rätt att närsomhelst ta del av och redigera sina personuppgifter. Webbplatsens administratörer kan se och redigera uppgifterna i användarnas profiler.

Om du har en användarprofil på denna webbplats eller har skickat oss respons kan du begära att få ett registerutdrag som innehåller de personuppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter och din profil. Registrerade användare kan också begära att vi raderar hens svar i självutvärderingen. Rätten att radera sina egna uppgifter gäller inte sådana personuppgifter som vi måste förvara på grund av administrativa eller juridiska skäl eller på grund av datasäkerhet.

Om du vill förbjuda användningen av kakor, kan du ändra inställningarna i din webbläsare. 

Vart vi översänder dina uppgifter 

Webbplatsens server finns inom Europeiska unionen och motsvarar EU:s dataskyddsförordning.

Analysdata finns på Googles servrar i USA. Googles användarvillkor är i linje med EU:s dataskyddsförordning, och Google sköter om dataskydd i enlighet med sina egna dataskyddsprinciper. Läs mera om Google Analytics dataskydd och säkerhet (på finska)

Besökarnas kommentarer kan eventuellt kontrolleras med hjälp av en tjänst för automatisk radering av skräppost.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

På webbplatsen används ett Wordfence Security-plugin som hjälper att skydda webbplatsens integritet. Wordfence Security innehåller en brandmur som uppdateras kontinuerligt och ett anti-skadeprogram. Läs mera om Wordfence Security-plugin (på engelska).  

Endast Läroriks och IntoDigitals personal har tillgång till personuppgifterna. Behandlingen av uppgifter kräver användarnamn och lösenord.

Hur vi reagerar på dataintråg

Om det skulle ske ett dataintråg så strävar vi efter att informera om vad som hänt så fort som möjligt. Vi kan till exempel skicka alla användare ett gemensamt meddelande där vi berättar vilken typ av dataintråg det handlar om. Vi informerar också användarna om vad de ska göra, till exempel byta sitt lösenord för profilen.