Tillgänglighetsutlåtande

Utvecklingscentralen Lärorik förbinder sig till att tillhandahålla tillgängliga webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Lagens syfte är att säkerställa att alla har jämlika möjligheter att använda digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.ungasdelaktighet.fi och har upprättats den 17 oktober 2019. Uppgifterna i utlåtandet grundar sig på verktyget för självutvärdering.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller till största delen tillgänglighetskraven. Vi måste ännu förbättra bland annat följande:

  • Färgernas kontraster i cirkeldiagrammen under rubrikerna Jämför kommuner och Mina svar.
  • Bildernas alt-texter är för långa.
  • Webbplatsen saknar en sökfunktion.
  • Alla pdf-filer är inte tillgängliga.

Syyt saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiselle: Ei vielä vaatimusten mukainen.

Anledning till bristerna: Uppfyller ännu inte kraven.

Om du har problem med färgernas kontraster, alt-texterna, pdf-filerna eller om du saknar en sökfunktion på webbplatsen, vänligen meddela oss. Se kontaktuppgifterna nedan. Vi tar gärna emot respons och förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Respons på tillgängligheten

Ge respons på tillgängligheten med detta webbformulär eller skicka e-post till adressen opinkirjo@opinkirjo.fi.

Vi svarar på meddelanden senast inom två veckor.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom 14 dagar kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas på regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer (växeln) 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten på denna webbplats

Denna webbplats har publicerats den 10 september 2019.