Välkommen att delta i utvärderingen!

Denna självutvärdering åskådliggör hur du beaktar ungdomars delaktighet i ditt arbete. Med hjälp av verktyget kan du också fundera över hur ungas delaktighet realiseras i din kommun. Självutvärderingens syfte är att utveckla hur du beaktar ungas delaktighet i ditt arbete, inom din sektor och i hela kommunens verksamhet.

Självutvärderingen besvaras anonymt. Läs vår dataskyddsbeskrivning

Fortsätt utan att logga in