Välkommen att delta i utvärderingen!

Denna självutvärdering åskådliggör hur du beaktar ungdomars delaktighet i ditt arbete. Med hjälp av verktyget kan du också fundera över hur ungas delaktighet realiseras i din kommun. Självutvärderingens syfte är att utveckla hur du beaktar ungas delaktighet i ditt arbete, inom din sektor och i hela kommunens verksamhet.

Självutvärderingen besvaras anonymt. Läs vår dataskyddsbeskrivning

Ungdomars upplevelser av delaktighet

Grupp I

Besvarad : 0/12
Börja Stöd

Ungdomar som samhällsresurs

Grupp II

Besvarad : 0/12
Börja Stöd

Ungdomars möjligheter att påverka

Grupp III

Besvarad : 0/19
Börja Stöd

Skapa möjligheter till ungas delaktighet på kommunnivå

Grupp IV

Besvarad : 0/30
Börja Stöd