I Ungdomars upplevelser av delaktighet

1. Ungdomars upplevelser av delaktighet

Ungdomars upplevelser av delaktighet.

Steg 1 av 2

  • Möt ungdomar genom att lyssna.

    Delaktigheten grundar sig på interaktionssituationer där alla medverkande möter varandra på ett respektfullt och ärligt sätt. Interaktionen kan ske ansikte mot ansikte eller i digitala miljöer. Målet är att alla parter upplever att de blir hörda och att man samtalar i samförstånd.

    Av kommunens medarbetare kräver detta mod att frigöra sig från sin yrkesroll och yrkesjargong, samt att inse och medge att ungdomar kan ha expertis på olika områden.

    De bästa och mest innovativa lösningarna hittas ofta när man är nyfiken och öppen för olika synsätt, samt vågar ändra sina egna uppfattningar och antaganden när det behövs.