HELHET III

Läs mera om varför det är viktigt att det finns många olika sätt att engagera och aktivera ungdomar. På den här sida har vi också lyft fram verksamhetsmodeller och verktyg som har stärkt ungas upplevelser av att bli hörda. Ta en titt och snappa åt dig idéer som du kan använda i ditt eget arbete!

Ungdomars möjligheter att påverka

Ungdomar har olika önskemål, intressen, resurser och förutsättningar till att delta, precis som vuxna. Vissa unga är vana och aktiva påverkare, medan andra behöver mera uppmuntring och tid för att våga uttrycka sina åsikter högt.

Det lönar sig att tillsammans med ungdomarna utveckla olika sätt att delta och påverka som passar dem. Exempelvis olika digitala miljöer kan vara ett sätt att skapa kanaler där också försiktiga och blyga ungdomar har lätt att uttrycka sina åsikter, då man kan delta anonymt. Sätten att delta och påverka ska också vara flexibla, så att de lämnar utrymme för ungdomarna att själva vara aktiva och komma med idéer.

Ungdomars möjligheter att påverka i kommunen begränsas ofta till tjänster som riktas till ungdomar. I verkligheten kan till exempel den lokala busstrafikens tidtabeller eller leder för gång-, cykel- och mopedtrafik vara av stor betydelse för ungdomar, för att de ska kunna ta sig till skolan, hobbyn eller hälsovårdscentralen. Därför är det viktigt att tillsammans med ungdomarna fundera på vilka ärenden som är viktiga för dem, vad de vill påverka, och vilka tjänster de eventuellt kommer att använda.