KOKONAISUUS III

Lue, miksi on tärkeää, että hyödynnetään monenlaisia tapoja osallistaa nuoria. Katso lisäksi sivulle nostettuja toimintamalleja ja työkaluja, joilla nuoren kokemusta kuulluksi tulemisesta on vahvistettu monin eri tavoin. Nappaa ideoita omaan käyttöösi!

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa

Nuorten toiveissa, kiinnostuksessa, voimavaroissa ja valmiuksissa osallistua ja vaikuttaa on eroja, aivan kuten aikuistenkin. Toiset nuoret ovat hyvin tottuneita ja aktiivisia vaikuttaja, toiset taas kaipaavat enemmän rohkaisua ja aikaa sanoakseen mielipiteensä ääneen.

Kannattaa rohkeasti pohtia yhdessä nuorten kanssa heille sopivia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Erilaiset digitaaliset ympäristöt voivat esimerkiksi tarjota aremmille nuorille helpon ja sopivan kanavan päästä ilmaisemaan näkemyksiään, kun osallistuminen on mahdollista anonyymisti. Osallistumisen ja vaikuttamisen muodoissa tulisi olla myös väljyyttä ja muokkautuvuutta, jotta ne jättäisivät tilaa nuorten omalle toimijuudelle.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa kunnan palveluihin rajataan helposti vain nuorisopalveluihin, vaikka todellisuudessa esimerkiksi paikallisliikenteen linja-autovuoroilla tai kevyen liikenteen väylillä voi olla suuri merkitys nuorelle siinä pääseekö hän muun muassa kouluun ja oppilaitokseen, harrastuksiin tai vaikka terveyskeskukseen. Siksi on oleellista pohtia nuorten kanssa yhdessä, mitkä asiat koskettavat nuoria ja mihin he haluavat vaikuttaa sekä palveluiden käyttäjinä että mahdollisina tulevina käyttäjinä.

5. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

Nuorten osallistuminen on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.

6. Merkityksellisyys

Nuoret vaikuttavat asioihin ja palveluihin, jotka he kokevat merkityksellisiksi.

7. Monipuoliset tavat

Nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ovat monipuoliset.