Kriteeri 7: Monipuoliset tavat

Nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ovat monipuoliset.

Nuorten toiveissa, kiinnostuksessa, voimavaroissa ja valmiuksissa osallistua ja vaikuttaa on eroja, aivan kuten aikuistenkin. Nuorten osallistumisessa ja vaikuttamisessa tulee pohtia heille sopivia tapoja toimia ja valita muodot sen mukaisesti. Osallistumisen ja vaikuttamisen muodoissa tulee olla myös väljyyttä ja muokkautuvuutta, jotta ne jättäisivät tilaa nuorten omalle toimijuudelle.

Mitään osallistamisen tapaa ei pitäisi toteuttaa vailla ymmärrystä siitä, mitä sillä pyritään saavuttamaan. Tavoitteen tulisi lisäksi olla yhteinen ja tarpeeksi selvä sekä aikuisille että nuorille. Erilaisia osallisuuden muotoja ei myöskään ole syytä asettaa arvojärjestykseen, vaan oppia löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivin tapa.

Pohdittavaksi kysymyksiä