Kriteeri 8: Rakenteet

Nuorten vaikuttajaryhmät ovat osa päätöksentekojärjestelmää.

Nuorten erilaiset vaikuttajaryhmät ovat tärkeitä rakenteita kunnassa nuorten kuulluksi tulemisen ja osallisuuden kannalta, ja niiden tehtävä ja työ on otettava vakavasti. Ryhmiin osallistujilla on oltava todellinen mahdollisuus osallistua asioiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin. Erilaisissa prosesseissa nuoren tiedon on oltava yhtä arvokasta ja asettua samalle tasolle aikuisilta kerätyn tiedon kanssa. Vaikuttajaryhmien tulee saada toteuttaa toimintaa omista lähtökohdistaan ja valita asiat, joihin ne haluavat ottaa kantaa.

Nuorten vaikuttajaryhmistä lain mukaan pakollisia ovat nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten ryhmä ja oppilas- ja opiskelijakunnat, mutta monenlaiset muutkin ryhmät ovat suositeltavia, jotta mahdollisimman monet nuoret voivat osallistua. Edustuksellisten rakenteiden tai palvelukohtaamisten lisäksi osallisuutta tulisi tarkastella myös osana nuorten arkea.

pohdittavaksi kysymyksiä