Kriteeri 9: Kaikki toimialat

Osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikille toimialoille.

Nuorten osallisuuden edistämisen tulee kuulua kaikille toimialoille ja olla osa kunnan viranhaltijan ja työntekijän osaamista. Kehittämistyötä on tehtävä yhtä lailla toimintakulttuurissa, käytännöissä, rakenteissa ja strategiatasolla, niin että nuorten mukaan ottamisesta tulee luontevaa, säännöllistä ja automaattista.

Nuorten osallistumisen vahvistamisen haasteita ovat muun muassa kielteiset asenteet sekä tarve avointen ja vuorovaikutuksellisten käytäntöjen ja toimintamallien kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Kaikilla hallinnon tasoilla tulee ottaa käyttöön sellaisia kuulemisen menetelmiä, jotka vastaavat nuorten omia tarpeita ja toiveita. Nuoret ottavat osaa, toimivat laajasti ja kertovat näkemyksiään myös ilman aikuisia, ja tämä on syytä huomioida osallisuutta vahvistettaessa.

Pohdittavaksi kysymyksiä