Kriteeri 10: Yhteistyö

Nuorten osallisuuden kehittämiseksi kunta tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa.

Nuorten osallisuus vaatii yhteistyötä. Verkostoituminen ja ammatillisen osaamisen hyödyntäminen koskee paitsi yhteistyötä julkisen sektorin sisällä myös kumppanuutta yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten kautta nuorten on mahdollista osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja harrastuksiin.

Eri organisaatioiden välisen yhteistyön kehittäminen edellyttää tavoitteellisuutta ja yhteisen työn rakenteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sopimista esimerkiksi yhteistyön kehittämisen keinoista ja olemassa olevan asiantuntemuksen hyödyntämisestä.

Pohdittavaksi kysymyksiä